Buddha Eyes #3

hover to zoom
Buddha Eyes #3

Potala Gate

$2.00 

Buddha Eye Sticker.

Size: 4" diameter