White Tara # 32

hover to zoom
White Tara # 32

Potala Gate

$2.00 

Sorry, this item is out of stock

White Tara Sticker. Buddha of Longevity. Size: apx 4" dm.